PC287493

 

朋友的姐姐開攝影展...

雖然無緣前往,但他還是貼心的寄了邀請卡給我.

 

"希望哪天我也可以開個展覽,你會不會也有這樣的夢想呢?"

朋友用這樣一個問句作為信的結尾....

我被震撼到了.....

 

夢想...

 

你的夢想是甚麼....

26歲了...你心中還有所謂的夢想嗎....?

 

 

 

 

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    dolcejp 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()